HZ. MUHAMMED’İN HAYATI BÖLÜM 6

(DİYANET KAYNAKLARINDAN ÖZET) MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER VE SAVAŞLAR Peygamberimiz Mekke döneminde kendine ve Müslümanlara yapılan kötülüklere karşılık vermemişti.Müslümanlar çeşitli hakaret, işkence ve sıkıntılara maruz kalmışlardı.Bu dönem ayetlerinde Allah Müslümanlara sabrı tavsiye etmişti.Mekkeli Müşrikler Hicretten sonra da Müslümanları Medine’de rahatsız ettiler.Ebû Süfyan ve diğer Mekke ileri gelenleri Medineli Müslümanlara tehdit mektupları gönderdiler.Savaş tehdidinde bulunuyorlardı.Müslümanlardan savaş için karşılık …

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI BÖLÜM 3

(DİYANET KAYNAKLARINDAN ÖZET) PEYGAMBERLİĞİ Baskılar Müslümanlar sayı ve güç olarak zayıftı.Kâbe’de topluca bulunmuyorlardı.Mekke’nin uzak vadilerinde ve Darülerkam’da toplanıyorlardı.Müslümanlara silahla karşılık verme izni henüz yoktu.Hz. Peygamber sabredin diyordu.Sabredenlere kurtuluşu ve cenneti müjdeliyordu.Hz. Ebu Bekir gibi zengin Müslümanlar köle ve cariyeleri satın alarak sürece destek oluyordu. Habeşistan’a Hicret 615 Saldırılar artınca Peygamberimiz Habeşistan’a hicret etmeyi önerdi.Habeşistan kralı …

%d blogcu bunu beğendi: