HZ. MUHAMMED’İN HAYATI BÖLÜM 14

(DİYANET KAYNAKLARINDAN ÖZET) PEYGAMBERİMİZİN VEFATI Peygamberimiz Veda Haccı’nı yapıp Medine’ye döndükten sonra sağlığı bozuldu.Bu süreçte UHUD şehidlerini ziyaret etti.Bir gece evinden çıktı CENNETÜ’L_BAKî mezarlığına gitti ve orada yatanlara Allah’tan mağfiret dileyip evine döndü.CENNETÜ’L-BAKî: Medine’de Müslümanların kurduğu ilk mezarlık. Hz. Peygamber tarafından mezarlık olarak kullanılmasına karar verilmeden önce Bakī‘ “garkad” adı verilen bir tür çalılıkla kaplı …

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI BÖLÜM 13

(DİYANET KAYNAKLARINDAN ÖZET) PEYGAMBERİMİZİN VEDA HACCI VE HUTBESİ Peygamberimiz Ramazan aylarında her gece Cebrail ile buluşur ve o zaman kadar nazil olan ayetleri okurdu.Hicretin 10. Yılı Ramazan ayında (Aralık 631) Cebrail kendisine Kur’an’ı iki defa okuttu.Peygamberimiz bunu ecelin yaklaştığına işaret olarak gördü ve kızı Fâtıma ile paylaştı.Her yıl Ramazan ayında on gün itikâfa giren Peygamberimiz …

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI BÖLÜM 12

(DİYANET KAYNAKLARINDAN ÖZET) İSLÂM’A DAVET MEKTUPLARI Peygamberimiz Hudeybiye’den dönünce 6 davet mektubu yazdırdı ve elçilerle dönemin devlet başkanlarına gönderdi. (Muharrem7 / Mayıs 628)Elçiler gidecekleri bölgeyi ve insanları tanıyan, ahlâklı, hitabeti güçlü kişilerden seçiliyordu.Peygamberimiz diplomatik geleneği dikkate alarak ilk defa MUHAMMED RESULULLAH (Allah’ın elçisi Muhammed) yazılı bir mühür yaptırdı ve mektupları mühürledi.İki mektubu Bizans ve Sasani …

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI BÖLÜM 11

(DİYANET KAYNAKLARINDAN ÖZET) Arap yarımadasında Hristiyanlar da yaşıyordu.Yemen’deki Necran’da Hristiyanlar yoğunluktaydı.Bazı komşu devletler de Hristiyan’dı: Bizans, Habeşistan.Peygamberimiz onlara İslâm’a davet mektupları göndermiş zaman zaman da savaşlar meydana gelmişti.NECRAN: Suudi Arabistan’ın güneybatısında tarihî bir şehir. MÛTE SAVAŞI Müslümanların Suriyeli Hristiyan Araplar ve Bizans ordusuyla yaptığı ilk savaş (8/629)Mûte: Lût gölünün güneyinde Kerek’e 11, Kudüs’e 50 km. …

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI BÖLÜM 10

(DİYANET KAYNAKLARINDAN ÖZET) YAHUDİLERLE İLİŞKİLER Benî Kaynukâ Savaşı Benî Kaynukâ: Hz. Peygamber’in Medine’den sürdüğü Yahudi kabilesi.Yahudiler Medine Sözleşmesi’ne zamanla aykırı davranmaya başlamışlardı.Müslümanlara karşı cephe aldılar.Yahudiler Müslümanlara karşı kin ve hasetlerini iyice açığa vurmaya başlamışlardı.Yahudi kabilesi BENî KAYNUKÂ çarşısına giden bir Müslüman kadının tacize uğraması ve yardıma gelen sahabînin, taciz eden Yahudi’yi öldürmesi ve kendisinin de …

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI BÖLÜM 9

(DİYANET KAYNAKLARINDAN ÖZET) HZ.MUHAMMED RECî VAKASI Adal ve Kāre kabilelerinin kendilerine İslâm’ı öğretmek için davet ettikleri heyete düzenledikleri suikast (4/625).Lihyânoğulları Müslümanlardan öç almak için bir plan kurdular.Adal ve Kâre kabilelerinden bir grup Medine’ye geldi. Peygamberimizden (sav) kabilelerine İslâm’ı öğretecek kimseler göndermesini istedi.Peygamberimiz bunun üzerine 6-7 veya 10 kişilik bir heyet gönderdi.Heyet,  Mekke ile Usfân arasında …

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI BÖLÜM 8

(DİYANET KAYNAKLARINDAN ÖZET) SELMÂN-I FÂRİSÎ KİMDİR? İslâmiyet’i kabul eden İran asıllı ilk sahâbî.Ebû Abdillâh Selmân el-Fârisî (ö. 36/656) Selmân el-Hayr, Selmân-ı Pâk veya Selmân el-Hakîm diye de anılmıştır. Selmân-ı Fârisî, Râmhürmüz’de doğdu ve ilk çocukluk yıllarını burada geçirdi.Zengin ve itibarlı bir aileye mensuptu.Oğlu Abdullah’tan torunu olan Abdurrahman, dedesinin Müslüman oluş kıssasını rivayet etmiştir. Mecûsî âteşkedesinde kutsal ateşin sönmemesini sağlamakla …

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI BÖLÜM 7

(DİYANET KAYNAKLARINDAN ÖZET) HENDEK SAVAŞI 627 HENDEK GAZVESİ KROKİSİ Müslümanlarla Mekkeli müşrikler ve müttefikleri arasında yapılan savaş (5/627).Savaşın ismi; MEDİNE’yi korumak amacıyla şehrin etrafına kazılan hendeklerden gelmektedir.Savaşın diğer adı AHZÂB (gruplar) Savaşı’dır. Nedeni ise; Mekke müşrikleri, Yahudiler ve İslâm düşmanı Arapların birleşerek saldırmasıdır.Bedir Savaşı’ndan sonra geçen üç yılda Yahudi kabileleri Medine Sözleşmesini bozdular.Yahudiler ve müşrikler …

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI BÖLÜM 6

(DİYANET KAYNAKLARINDAN ÖZET) MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER VE SAVAŞLAR Peygamberimiz Mekke döneminde kendine ve Müslümanlara yapılan kötülüklere karşılık vermemişti.Müslümanlar çeşitli hakaret, işkence ve sıkıntılara maruz kalmışlardı.Bu dönem ayetlerinde Allah Müslümanlara sabrı tavsiye etmişti.Mekkeli Müşrikler Hicretten sonra da Müslümanları Medine’de rahatsız ettiler.Ebû Süfyan ve diğer Mekke ileri gelenleri Medineli Müslümanlara tehdit mektupları gönderdiler.Savaş tehdidinde bulunuyorlardı.Müslümanlardan savaş için karşılık …

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI BÖLÜM 5

(DİYANET KAYNAKLARINDAN ÖZET) Ebû Eyyûb El-Ensârî Hicret sırasında Hz. Peygamber’i Medine’de evine misafir eden ve Türkiye’de “Eyüp Sultan” unvanıyla anılan sahâbî.Ebû Eyyûb “Mihmandâr-ı Nebî” unvanıyla anılır.Evi İslâmiyet’in öğretildiği bir mektep durumundaydı.Hazrec kabilesinin Neccâroğulları kolundandır. Hicretten iki yıl kadar önce hanımı Ümmü Eyyûb ile birlikte Müslüman oldu ve ensardan İslâmiyet’i ilk kabul edenler arasında yer aldı. Nübüvvetin 13. …

%d blogcu bunu beğendi: