HZ. MUHAMMED’İN HAYATI BÖLÜM 5

(DİYANET KAYNAKLARINDAN ÖZET) Ebû Eyyûb El-Ensârî Hicret sırasında Hz. Peygamber’i Medine’de evine misafir eden ve Türkiye’de “Eyüp Sultan” unvanıyla anılan sahâbî.Ebû Eyyûb “Mihmandâr-ı Nebî” unvanıyla anılır.Evi İslâmiyet’in öğretildiği bir mektep durumundaydı.Hazrec kabilesinin Neccâroğulları kolundandır. Hicretten iki yıl kadar önce hanımı Ümmü Eyyûb ile birlikte Müslüman oldu ve ensardan İslâmiyet’i ilk kabul edenler arasında yer aldı. Nübüvvetin 13. …

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI BÖLÜM 4

(DİYANET KAYNAKLARINDAN ÖZET) İSRÂ VE Mİ’RÂC Ebû Tâlib ve Hz. Hatice’nin ölümü ile Peygamberimiz çok üzülmüştü.Taif’te de üzücü olaylar yaşanmıştı.Bunun üzerine İsrâ ve Mir’âc mucizeleri gerçekleşti. (Manevî âlemlere yolculuk) İSRÂ: Hz. Peygamber’in mi‘rac sırasında Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya intikalini ifade eden terim. Mİ’RÂÇ: Hz. Peygamber’in Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya, oradan da göğe yaptığı yolculuğu ifade …

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI BÖLÜM 3

(DİYANET KAYNAKLARINDAN ÖZET) PEYGAMBERLİĞİ Baskılar Müslümanlar sayı ve güç olarak zayıftı.Kâbe’de topluca bulunmuyorlardı.Mekke’nin uzak vadilerinde ve Darülerkam’da toplanıyorlardı.Müslümanlara silahla karşılık verme izni henüz yoktu.Hz. Peygamber sabredin diyordu.Sabredenlere kurtuluşu ve cenneti müjdeliyordu.Hz. Ebu Bekir gibi zengin Müslümanlar köle ve cariyeleri satın alarak sürece destek oluyordu. Habeşistan’a Hicret 615 Saldırılar artınca Peygamberimiz Habeşistan’a hicret etmeyi önerdi.Habeşistan kralı …

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI BÖLÜM 2

(DİYANET KAYNAKLARINDAN ÖZET) PEYGAMBERLİĞİ Kırk yaşına doğru Peygamberimiz Allah’ı daha çok düşünmeye başladı.Hiçbir zaman Mekkeliler gibi puta ilgi göstermemişti.Onunla birlikte az sayıda Hanifler vardı. (Hz. İbrahim’den gelen dinî anlayış)Ama Allah’a nasıl ibadet edeceklerini bilmiyorlardı.Birkaç yıldır Kâbe’ye 5 kilometre uzaklıktaki HİRA dağına çıkıp orada bir mağarada tek başına uzun uzun düşünmeye başlamıştı.Ramazan ayında biraz erzakla Hira’ya …

%d blogcu bunu beğendi: