HZ. MUHAMMED’İN HAYATI BÖLÜM 14

(DİYANET KAYNAKLARINDAN ÖZET) PEYGAMBERİMİZİN VEFATI Peygamberimiz Veda Haccı’nı yapıp Medine’ye döndükten sonra sağlığı bozuldu.Bu süreçte UHUD şehidlerini ziyaret etti.Bir gece evinden çıktı CENNETÜ’L_BAKî mezarlığına gitti ve orada yatanlara Allah’tan mağfiret dileyip evine döndü.CENNETÜ’L-BAKî: Medine’de Müslümanların kurduğu ilk mezarlık. Hz. Peygamber tarafından mezarlık olarak kullanılmasına karar verilmeden önce Bakī‘ “garkad” adı verilen bir tür çalılıkla kaplı …

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI BÖLÜM 13

(DİYANET KAYNAKLARINDAN ÖZET) PEYGAMBERİMİZİN VEDA HACCI VE HUTBESİ Peygamberimiz Ramazan aylarında her gece Cebrail ile buluşur ve o zaman kadar nazil olan ayetleri okurdu.Hicretin 10. Yılı Ramazan ayında (Aralık 631) Cebrail kendisine Kur’an’ı iki defa okuttu.Peygamberimiz bunu ecelin yaklaştığına işaret olarak gördü ve kızı Fâtıma ile paylaştı.Her yıl Ramazan ayında on gün itikâfa giren Peygamberimiz …

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI BÖLÜM 11

(DİYANET KAYNAKLARINDAN ÖZET) Arap yarımadasında Hristiyanlar da yaşıyordu.Yemen’deki Necran’da Hristiyanlar yoğunluktaydı.Bazı komşu devletler de Hristiyan’dı: Bizans, Habeşistan.Peygamberimiz onlara İslâm’a davet mektupları göndermiş zaman zaman da savaşlar meydana gelmişti.NECRAN: Suudi Arabistan’ın güneybatısında tarihî bir şehir. MÛTE SAVAŞI Müslümanların Suriyeli Hristiyan Araplar ve Bizans ordusuyla yaptığı ilk savaş (8/629)Mûte: Lût gölünün güneyinde Kerek’e 11, Kudüs’e 50 km. …

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI BÖLÜM 10

(DİYANET KAYNAKLARINDAN ÖZET) YAHUDİLERLE İLİŞKİLER Benî Kaynukâ Savaşı Benî Kaynukâ: Hz. Peygamber’in Medine’den sürdüğü Yahudi kabilesi.Yahudiler Medine Sözleşmesi’ne zamanla aykırı davranmaya başlamışlardı.Müslümanlara karşı cephe aldılar.Yahudiler Müslümanlara karşı kin ve hasetlerini iyice açığa vurmaya başlamışlardı.Yahudi kabilesi BENî KAYNUKÂ çarşısına giden bir Müslüman kadının tacize uğraması ve yardıma gelen sahabînin, taciz eden Yahudi’yi öldürmesi ve kendisinin de …

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI BÖLÜM 8

(DİYANET KAYNAKLARINDAN ÖZET) SELMÂN-I FÂRİSÎ KİMDİR? İslâmiyet’i kabul eden İran asıllı ilk sahâbî.Ebû Abdillâh Selmân el-Fârisî (ö. 36/656) Selmân el-Hayr, Selmân-ı Pâk veya Selmân el-Hakîm diye de anılmıştır. Selmân-ı Fârisî, Râmhürmüz’de doğdu ve ilk çocukluk yıllarını burada geçirdi.Zengin ve itibarlı bir aileye mensuptu.Oğlu Abdullah’tan torunu olan Abdurrahman, dedesinin Müslüman oluş kıssasını rivayet etmiştir. Mecûsî âteşkedesinde kutsal ateşin sönmemesini sağlamakla …

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI BÖLÜM 6

(DİYANET KAYNAKLARINDAN ÖZET) MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER VE SAVAŞLAR Peygamberimiz Mekke döneminde kendine ve Müslümanlara yapılan kötülüklere karşılık vermemişti.Müslümanlar çeşitli hakaret, işkence ve sıkıntılara maruz kalmışlardı.Bu dönem ayetlerinde Allah Müslümanlara sabrı tavsiye etmişti.Mekkeli Müşrikler Hicretten sonra da Müslümanları Medine’de rahatsız ettiler.Ebû Süfyan ve diğer Mekke ileri gelenleri Medineli Müslümanlara tehdit mektupları gönderdiler.Savaş tehdidinde bulunuyorlardı.Müslümanlardan savaş için karşılık …

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI BÖLÜM 3

(DİYANET KAYNAKLARINDAN ÖZET) PEYGAMBERLİĞİ Baskılar Müslümanlar sayı ve güç olarak zayıftı.Kâbe’de topluca bulunmuyorlardı.Mekke’nin uzak vadilerinde ve Darülerkam’da toplanıyorlardı.Müslümanlara silahla karşılık verme izni henüz yoktu.Hz. Peygamber sabredin diyordu.Sabredenlere kurtuluşu ve cenneti müjdeliyordu.Hz. Ebu Bekir gibi zengin Müslümanlar köle ve cariyeleri satın alarak sürece destek oluyordu. Habeşistan’a Hicret 615 Saldırılar artınca Peygamberimiz Habeşistan’a hicret etmeyi önerdi.Habeşistan kralı …

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI BÖLÜM 2

(DİYANET KAYNAKLARINDAN ÖZET) PEYGAMBERLİĞİ Kırk yaşına doğru Peygamberimiz Allah’ı daha çok düşünmeye başladı.Hiçbir zaman Mekkeliler gibi puta ilgi göstermemişti.Onunla birlikte az sayıda Hanifler vardı. (Hz. İbrahim’den gelen dinî anlayış)Ama Allah’a nasıl ibadet edeceklerini bilmiyorlardı.Birkaç yıldır Kâbe’ye 5 kilometre uzaklıktaki HİRA dağına çıkıp orada bir mağarada tek başına uzun uzun düşünmeye başlamıştı.Ramazan ayında biraz erzakla Hira’ya …

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI BÖLÜM 1

(DİYANET KAYNAKLARINDAN ÖZET) PEYGAMBERLİK ÖNCESİ Hicaz Bölgesinde, Mekke’de, 571’de doğdu.40 yaşında peygamber oldu. 622’de Medine’ye hicret etti.632’de 63 yaşında Medine’de vefat etti. Arap Yarımadası Şibhü Cezîreti’l-Arab - Arap yarımadasıGünümüzde; Arap yarımadası Suudi Arabistan, Yemen Cumhuriyeti, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Kuveyt sınırları içinde kalan bölge olarak belirlenmekte ve yüzölçümü 3 milyon kilometrekareyi biraz …

%d blogcu bunu beğendi: